Fauna i flora

Fauna

Degut a l’abundància de boscos i rierols la fauna s’escampa per tot el terme municipal. El porc senglar és una de les espècies de mamífers més representativa. En menor quantitat gats marcs, guineus, mosteles, toixons, esquirols, eriçons, llebres, conills i ratolins de bosc. Pel que fa als amfibis i rèptils podem trobar la granota verda, el gripau comú, el gripau llevador, el llangardaix verd, el dragó, la serp verda, la serp d’aigua i, fins i tot, algun escurçó. Els ocells més comuns són la merla, el pinsà, el verderol, la puput, el pit-roig, el pit-verd, el rossinyol, el tudó, la perdiu i el tord. També alguns rapinyaires com l’esparver, el mussol i l’òliba.


Flora

A Massanes es pot separar la vegetació en dues zones, la de les més elevades i boscoses i la de les mes baixes amb conreus. A la zona boscosa predomina l’alzina surera i el pi pinyer. El sotabosc està format per lianes i plantes enfiladisses (aritjol, heure, marfull, lligabosc, galzeran i bruguera). També s’hi pot trobar estepa, bruc, gatosa, ginesta, ginebró i llentiscle. En zones més frondoses també s’hi troben alzines i roures i, en alguns indrets, plantacions d’eucaliptus. Les plantacions de pollancres abunden a les riberes properes de les rieres de Massanes i Santa Coloma i del riu Tordera.