Personatges il·lustres

Francesc Regàs i Carbonell (s. XVII-XVIII): Ciutadà honrat de Barcelona el 1707.


Tomàs Regàs i Carbonell (s. XVII-XVIII): Canonge de la Seu de Girona.


Francesc Regàs i Lligada (1702-1780): Canonge de la Seu de Girona.


Josep Regàs i Lligada (1704-1780): Ciutadà honrat de Barcelona el 1738.


Climent Regàs d’Alrà (1736-1817): Magistrat, Ciutadà honrat de Barcelona.


Narcís Vilaseca i Ramilans (1864-1929): Polític i diputat provincial.


Emili (1911-1999) i Lluís Mongé i Ferrer (1910-1978): Inventors del patí de vela.


Serafí Mongé: Alcalde de Massanes (principis del segle XX) i cedent de l’edifici de les escoles al municipi. 


Lluís Duran i Massaguer (1922-1999): Músic i compositor de sardanes.