Fullets Informatius  i anuncis 2020

F U L L E T S
1-2020.Fullet informatiu
Sessió informativa veïns prevenció incendis
2-2020.Fullet informatiu
Preinscripcions casal estiu 2020
  A N U N C I S
Anunci sobre l’aprovació inicial de l’Inventari de camins municipals de Massanes

Fullets Informatius  i anuncis 2019

F U L L E T S
1-2019.Fullet informatiu
2-2019.Fullet informatiu
3-2019.Fullet informatiu
XERRADA GENT GRAN: INSOMNI 25/10/2019
4-2019.Fullet informatiu
  A N U N C I S
Cartell subvenció actuacions motivades circunstàncies meteorològies excepcionals, any 2019
Cartell subvenció Informe seguiment PAES Massanes Campanya Pla a l’Acció 2018-2019
Cartell subvenció Informe seguiment PAES Massanes Campanya Pla a l’Acció 2018-2019
Cartell subvencions Fons Cooperació econòmica i cultural any 2019
Convocatòria d’una plaça de personal de neteja i formació de borsa treball netejadors/ores

Fullets Informatius  i anuncis 2018

F U L L E T S
1-2018.Fullet informatiu
2018. Tríptic nius primaris vespes asiàtiques
Actuació campanya “Del pla a l’acció” any 2017
2-2018.Fullet informatiu
Castanyada 2018
Xerrada de Hipercolesterolemia
3-2018.Fullet informatiu
  A N U N C I S
001- Convocatòria Jutge de Pau titular
002- Anunci licitació obra repavimentació camí Barri Cambrerol
003- Aprovació inicial memòria valorada millora seguretat pas estret camí sota can pipa a Hostalric
004- Aprovació inicial ordenança civisme
005- Aprovació inicial reglament servei aigua
06- Aprovació inicial projecte reforç ferm camí de Massanes al polígon industrial
007- Aprovació definitiva memòria valorada millora seguretat pas estret camí sota can pipa a Hostalric
008- Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscal 7
009- Aprovació definitiva projecte executiu reforç del ferm del camí de Massanes al polígon industrial
010- Aprovació definitiva reglament del servei d'aigua de Massanes
011- Compte General 2016
012- Compte General 2017
013-Aprov definitiva modificació ordenança fiscal 7.2
014- Aprovació definitiva ordenança de civisme i convivència de Massanes
015- Informació veïnal Llicència ambiental 2/2017
   

Fullets Informatius  i anuncis 2017

F U L L E T S
1-2017.Fullet informatiu
Fullet informatiu classes informàtica adults
1a Trobada Joves 2017
Reunió informativa casal estiu 2017
2-2017.Fullet informatiu
Campanya identificació animals companyia 2017
3-2017.Fullet informatiu
Cartell anunciador inversió
Cartell anunciador matèria forestal
Cartell anunciador noves tecnologies
7-8-2017.Fullet Informatiu
  A N U N C I S
001- Sol·licituds Concurs Concessió Llicencia Taxi
002- Obertura Proposicions Concurs Concessió Llicencia Taxi
2016. Plec clàusules compravenda parcel.la 7 polígon industrial
003- Aprovació provisional modificació ordenança 11
004- Aprovació actualització mapa protecció contaminació lumínica
005- Aprovació provisional ordenança contribucions especials cr Lluis Roura
006- Aprovació inicial proj. connexió col·lector sanejament cr Lluis Roura a la xarxa general
007- Alienacio aprofitament mig parcel.la 7 pol industrial
008- Obertura concurs concessió llicencia taxi
009- Baixa per ofici 1-2017
010- Obertura sobre 2 concurs concessió llicencia taxi
011- acceptació delegació competències franja de seguretat urbanització Riuclar
012-Aprov definitiva ordenança contribucions especials
013-Aprov definitiva modificació ordenança 11
014- Aprovació definitiva projecte connexió col·lector sanejament cr Lluís Roura a la xarxa general
015- No notificats convocatòria prevenció incendis
016- Aprovació inicial proj basic i executiu repavimentació camí accés pel barri Cambrerol
017- Edicte BOE notificació exp secretaria 18-2017
018- Aprovació definitiva estatuts associació Adm. Coop. polígon industrial
019- Aprovació inicial pressupost 2017
020- Aprovació Compte General 2014
021- Aprovació inicial modificació pla millora urbana de la nova planta parcel.la 11 polígon industrial
023- Edicte BOE notificació exp secretaria 54-2017
024- Publicació integra estatuts associació adm coop polígon industrial
   

Fullets Informatius  i anuncis 2016

F U L L E T S
  Fullet informatiu 1/2016
  Projecte: Substitució lluminària nucli urbà
Fullet informatiu 2/2016
  Reunió informativa Casal Estiu 2016
Fullet informatiu 3/2016
  1a Xerrada gent gran: Bon ús dels medicaments 15/07/2016
  Fullet informatiu / Ajut llibres 4/2016
  2a Xerrada gent gran: Seguir bé els tractaments 11/11/2016
  Fullet informatiu 5/2016
  Fullet informatiu 6/2016
  Fullet informatiu 7/2016
  Bases concurs Nadal 2016
  A N U N C I S
  001- Retribucions càrrecs electes
  002- Baixa per ofici 2-2015
  003- Aprovació inicial de la modificació puntual NNSS ART 112-131-132
  004- Aprovació inicial pla millora urbana parcel.la 11 polígon industrial
  005- Baixa per Ofici 1-2016
  006-Baixa per Ofici 2-2016
  007- Aprovació provisional modificació Ordenança 11
  008-APROV DEFINITIVA MODIF ORDENANÇA 11
  009- SOL.LICITUD LLICENCIA REHABILITACIO MASIA CAN SAURI
  010- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2017
  011- APROVACIÓ INICIAL DOCUMENT UNIC PROTECCIO CIVIL MASSANES
  012- APROVACIÓ INICIAL PLA PREVENCIO INCENDIS DE MASSANES
  013- CONCURS CONCESSIO LLICENCIA TAXI
  PLEC CLAUSULES CONCURS CONCESSIO LLICENCIA SERVEI TAXI MASSANES
  CAMPANYA PEIS ANY 2015
  014-Aprovació inicial pressupost 2016
  015- Convocatoria Jutge de Pau Substitut
  016- Aprovació inicial estatuts associació adm coop polígon industrial
  017-Aprov Definitiva Modif Ordenances 2017
  018- Aprovació definitiva pressupost 2016
  019- Aprovació Actualitzacio Pla Actuacions Franges Nucli, Riuclar I Sant Roc
Projecte del Pla a l’Acció 2016
   

Fullets Informatius  i anuncis 2015

F U L L E T S
  Fullet informatiu 1/2015
  Fullet informatiu (Campanya reciclatge) 2/2015
  Fullet informatiu 3/2015
  Tríptic casal estiu Riuclar 2015
  Tríptic casal del poble 2015
Fullet informatiu 4/2015
  Fullet informatiu 5/2015 (AJUT LLIBRES)
  Fullet informatiu 6/2015
  Fullet informatiu 7/2015
  Fullet informatiu 9/2015
  A N U N C I S
  001- NOMENAMENT TINENT ALCALDE
  002- NOTIFICACIÓ
  003- DESAFECTACIO CONTENIDORS REBUIG
  004-BAIXA-PER-OFICI1-2015
  005- SOL.LICITUD LLICENCIA LEGALITZACIO MODIFICACIONS PROJECTE MAS MARTI
  006-APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANCES FISCALS 5 I 17
  007- ACTUALITZACIO PLANS ACTUACIONS MANTENIMENT FRANJA RIUCLAR I SANT ROC
  008- APROVACIO INICIAL MODIFICACIO NNSS URB SANT ROC
  024- NOTIFICACIO NETEJA PARCEL.LES RIUCLAR EXP 56-2014 (BOP)
  025- NOTIFICACIO NETEJA PARCEL.LES SANT ROC EXP 63-2014 (BOP)
  026- NOTIFICACIO NETEJA PARCEL.LES SANT ROC EXP 10-2015 (BOP)
  027- NOTIFICACIO NETEJA PARCEL.LES RIUCLAR EXP 22-2015 (BOP)
  028-APROV DEFINITIVA MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL 5 I 17
  029- NOMENAMENT TINENTS ALCALDE
  030- DELEGACIONS AREES
  031- APROVACIO INICIAL ROM
  032- APROVACIO INICIAL PLANOL DELIMITACIO SEGONS LLEI 2-2014, 27 DE GENER
033-APROVACIO DEFINITIVA ROM - BOP
  034- APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2016
  035- APROVACIO DEFINITIVA ROM - DOGC
  036- APROVACIO COMPTE GENERAL 2014
  037- APROVACIO INICIAL MODIFICACIO NNSS URB ART 143 CONSTRUCCIONS PECUARIES
  038-APROV DEFINITIVA MODIF ORDENANCES 2016
   

Fullets Informatius  i anuncis 2014

F U L L E T S
  Fullet informatiu 1/2014
  Fullet informatiu 2/2014
  Tríptic Casal Estiu 2014
  Fullet Informatiu 4/2014
  Fullet 5/2014 ajut Llibres
  Fullet Informatiu 6/2014
  PRESENTACIO LLIBRE COLONIES INDUSTRIALS DE LA SELVA 14/11/2014
  7-2014. FULLET NADAL
  8-2014.FULLET INFORMATIU
  FULLET INFORMATIU CASALET NADAL 2014
  A N U N C I S
  001-BAIXA PER OFICI 1-2014
  002- APROVACIO COMPTE GENERAL 2011 I 2012
  003- TARIFES AIGUA POBLE
  004- TARIFES AIGUA URBANITZACIO RIUCLAR
  005-BAIXA PER OFICI 2-2014
  006-INFORMACIO VEÏNAL LA 2-2013
  007-APROVACIO INICIAL PRESSUPOST 2014
  008-APROVACIO INICIAL PLA ESPECIAL CASA NOVA DE VIADER
  009-APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL 13
  010-BAIXA PER OFICI 3-2014
  011- SOL.LICITUD LLICENCIA REHABILITACIO MASIA PER TURISME RURAL CAN MALRAS
  012- APROVACIO DEFINITIVA PRESSUPOST 2014
  013- APROVACIO PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2015
  014-APROV DEFINITIVA MODIFICACIO ORDENANÇA FISCAL 13
  016- NOTIFICACIO DECRET ALCALDIA
  017- APROVACIO COMPTE GENERAL 2013
  018-APROV DEFINITIVA MODIF ORDENANCES 2015
  019- NOTIFICACIO
   

Fullets Informatius  i anuncis 2013

  Fullet informatiu 1/2013
  Fullet informatiu 2/2013
  Fullet informatiu 3/2013
Fullet informatiu 4/2013
  Sessió informativa desfibril•lador març 2013
  Fullet informatiu 5/2013
  Tríptic casal d'estiu 2013
  Fullet informatiu 6/2013
  Fullet informatiu 7/2013
  NOTÍCIA: REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) A MASSANES.
  Fullet informatiu 8/2013
  Fullet informatiu 9/2013
  Festes Nadalenques 2013
  APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PUNTUAL NNSS CJ2
  APROVACIO INICIAL TEXT REFOS VERIFICAT MODIFICACIO NNSS POLIGON INDUSTRIAL
   
   

Fullets Informatius  i anuncis 2012

  Notificació vehicle abandonat exp secr 52-2011
  Baixa per caducitat 2-2011
  Sol.licitud llic provisional joc paint-ball Can Gispert
  Plec clàusules adm escombraries, trastos i reciclatge
  NOTA INFORMATIVA CANVI HORARI ATENCIÓ AL PÚBLIC
Fullet informatiu 1/2012
  Fullet informatiu 2/2012
  Festa del llibre - Ampa Alzines Balladores
  Fullet informatiu 3/2012
  Moció plataforma d'afectats per la hipoteca Massanes-Hostalric
  Aprovació inicial reglament servei aigua
  Convocatòria Jutge de Pau substitut
  Fullet informatiu 4/2012
  Fullet informatiu 5/2012
  Fullet informatiu 6/2012
  Fullet informatiu 7/2012
  Fest-te compostaire
  Fullet informatiu 9/2012