• Alcaldia i Presidència. Urbanisme. Obres i serveis municipals. Governació, seguretat i mobilitat.
 
Sr. Joan Pou Lucea 
Horari d’atenció al públic: Tots els dijous de 10 a 14h o qualsevol altre dia/hora prèvia concertació de cita.  
  • Àrea de cultura i educació. Governació, seguretat i mobilitat.
 
1r Tinent d’Alcalde. Sr. Francesc Gómez Ridorsa  
Horari d’atenció al públic: Tots els dijous de 18 a 19h prèvia concertació de cita.  
  • Àrea d’Hisenda. Promoció econòmica i Turisme. Tresorer.
 
4t Tinent d’Alcalde. Sr. Jordi Feliu Salrach  
Horari d’atenció al públic: Tots els dijous de 18 a 19h prèvia concertació de cita.  
  • Àrea de Territori i sostenibilitat. Esports. Festes
 
2n Tinent d’Alcalde. Sr. Francesc Guilana Sureda  
Horari d’atenció al públic: Tots els dijous de 18 a 19h prèvia concertació de cita.  
  • Àrea de Sanitat i Benestar Social. Joventut
 
3r Tinent d’Alcalde. Sra. Cristina Soler Cabruja  
Horari d’atenció al públic: Tots els dijous de 18 a 19h prèvia concertació de cita.  
Regidora Sra. Alexandra Sauri Tura  
Regidor Sr. Pere Fernández Boix  

REPRESENTANTS:
Ple de la Mancomunitat intermunicipal Verge dels Socors: Consell Rector de la Junta de Compensació de Sant Roc: Consell Rector de la Junta de Compensació de Riuclar : Consell Escolar del CEIP Alzines Balladores: Consorci Localret: Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA): Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua: Consell Escolar IES Vescomtat de Cabrera: Associació de Municipis per la Independència (AMI):