DELEGACIONS D’ÀREES MUNICIPALS
 • Alcaldia i Presidència. Àrea d´ Urbanisme, Obres i serveis,
  Protecció Civil, Governació, Seguretat i Mobilitat, Relacions Institucionals i Recursos Humans
  Sr. Joan Pou Lucea
  Horari d’atenció el públic: tots els dijous de 10 a 14h o qualsevol altre dia, prèvia concertació de cita.
 • Àrea de Cultura i Educació, Patrimoni i Equipaments municipals
  Governació, Seguretat i Mobilitat
  Sr. Francesc Gómez Ridorsa
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.
 • Àrea de Comunicació, Sanitat i Benestar social, Igualtat, Joventut
  Sra. Tania Moyano Torres
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.
 • Àrea de Territori i sostenibilitat, Esports i Medi ambient
  Sr. Salvador Almellones Pelayo
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.
 • Àrea d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme i Festes
  Sr. Jordi Feliu Salrach
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.
 • Regidor Sr. Pere Fernández Boix
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.
 • Regidor Sr. Jordi Baudina Viñals
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.
NOMENAMENT TINENTS D’ALCALDE
 • Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Gómez Ridorsa
 • Segon Tinent d’Alcalde, Sra . Tania Moyano Torres
 • Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Salvador Almellones Pelayo
 • Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Feliu Salrach
NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL.LEGIATS
 1. Consell Comarcal de La Selva: l’Alcalde Joan Pou Lucea
 2. Ple de la Mancomunitat intermunicipal Verge dels Socors: Francesc Gómez Ridorsa
 3. Consell Rector de la Junta de Compensació de Sant Roc: L’alcalde Joan Pou Lucea
 4. Comissió de Liquidació la Junta de Compensació de Riuclar: L’alcalde Joan Pou Lucea
 5. Consell Escolar del CEIP Alzines Balladores: Francesc Gómez Ridorsa
 6. Consorci Localret: Tania Moyano Torres
 7. Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua: Jordi Feliu Salrach
 8. Consell Escolar IES Vescomtat de Cabrera: Francesc Gómez Ridorsa
 9. Associació de Municipis per la Independència (AMI): L’Alcalde Joan Pou Lucea
 10. Associació de Defensa Forestal (ADF): Salvador Almellones Pelayo