Obres públiques


Asfaltat de tres trams del camí a l’estació de tren de Massanes

   

Planejament urbanístic


1984 - Pla parcial Urbanització Riuclar

2001 - Normes Subsidiàries de tot el municipi - Revisió

2002 - Modificació NNSS reubicació zona verda UAU Can Thos

2004 - Modificació NNSS Ampliació àrea extractiva Can Thos (B. Rieral)

2004 - Modificació NNSS article 113 UA Carrer A

2005 - Modificació Text Refós NNSS

2006 - Modificació NNSS Articles 129 i 130 relatius Urbanització Riuclar

2006 - Modificació NNSS (varis punts)

2006 - Modificació NNSS correcció error zona verda Cr Jacint Verdaguer

2007 - Modificació NNSS desenvolupament UAU Can Thos
2008 - Muntanya El Quadrell
2010 - Aclariment normativa articles 55 i 56 nnss

2011 - Modificació puntual NNSS àmbit Can Thos de Massanes- aprovada CTU

  

2014- MODIFICACIO PUNTUAL NNSS POLÍGON INDUSTRIAL

  

2014- MODIFICACIO PUNTUAL NNSS CJ2

  

2016- MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSSS ART 112, 131 I 132 POLIGON INDUSTRIAL

  

2016- TEXT REFOS MILLORA URBANA PARCEL.LA 11 HUIJBREGTS, SL

  

2017-MODIFICACIO NNSS SECTOR SANT ROC I DEL CAMI DE RIUCLAR

   

Plànols Normes Subsidiàries 


Urbanització Riuclar Model (1)
01-topografic Model (1)
02-Cadastral
03-comunicació Model (1)
04-Sistemes infraestructures i serveis tècnics
05_a Model (1)
05_b Model (1)
05_c Model (1)
05_d Model (1)
05_e Model (1)
05_f Model (1)
05-Classificació sòl -topogràfic
05-Classificació sòl
06-Classificació del sòl (cadastral)
07-POBLE Model (1)
08-POBLE Model (1)
09-POBLE Model (1)
010-ppatrimoni Model (1)
011- Urbanització Riuclar (àmbit reduït)
012- Sòl industrial
013-Zones ordenacio i sistema viari
014- Protecció del patrimoni