Fauna


Degut a l’abundància de boscos i rierols, la fauna s’escampa per tot el terme municipal. El porc senglar, és una de les espècies de mamífers més representativa. En menor quantitat, de gats marcs, guineus, mosteles, toixons, esquirols, eriçons, llebres, conills i ratolins de bosc. Pel que fa als amfibis i rèptils podem trobar la granota verda, el gripau comú, el gripau llevador, el llangardaix verd, el dragó, la serp verda, la serp d’aigua i fins i tot algun escurçó. Els ocells més comuns són la merla, el pinsà, el verderol, la puput, el pit-roig, el pit-verd, el rossinyol, el tudó, la perdiu i el tord. També alguns rapinyaires com l’esparver, el mussol i l’òliba.

 

Flora


A Massanes espot separar la vegetació en dues zones, la de les més elevades i boscoses i la de les mes baixes, amb conreus. A la zona boscosa predomina l’alzina surera i el pi pinyer. El sotabosc està format per lianes i plantes enfiladisses (aritjol, heure, marfull, lligabosc, galzeran i bruguera). També s’hi pot trobar estepa, bruc, gatosa, ginesta, ginebró i llentiscle. En zones més frondoses també s’hi troben alzines i roures i, en alguns indrets, plantacions d’eucaliptus. Les plantacions de pollancres abunden a les riberes properes de les rieres de Massanes i Santa Coloma i del riu Tordera.