XXXVI MATANÇA DEL PORC: 28 d’abril de 2019
A la pista polivalent de Massanes

 
 

Programa matança del porc