XXXV MATANÇA DEL PORC: 22 d'abril de 2018
A
la pista polivalent de Massanes

 
 

Programa matança del porc