Serveis i subministraments

Deixalleria municipal

C/ Freixe s/n.

Horari obertura: 1r i 3r dissabte de cada mes de 10 a 13h

Calendari de la deixalleria 2021


Servei recollida trastos vells

1r dilluns de cada mes (dipositar els trastos el dia anterior al costat dels contenidors de resta)


Adamo (Fibra òptica)

Tel. 900 65 14 58


Interlocutor:PIV HOSTALRIC

C/ Girona, 23

Tel. 972 86 54 80


Incidències Endesa

Tel. 800 76 07 06


Incidències Telefonica

Tel. 1002