Delegacions d’àrees municipals

Alcaldia i Presidència. Àrea d´ Urbanisme, Obres i serveis,
Protecció Civil, Governació, Seguretat i Mobilitat, Relacions Institucionals i Recursos Humans

 • Sr. Joan Pou Lucea
  Horari d’atenció el públic: tots els dijous de 10 a 14h o qualsevol altre dia, prèvia concertació de cita.

ajuntament@massanes.cat


Àrea de Comunicació, Sanitat i Benestar Social, Igualtat, Joventut

 • Sra. Tania Moyano Torres
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.

joventut@massanes.cat


Àrea de Territori i Sostenibilitat, Esports i Medi Ambient

 • Sr. Salvador Almellones Pelayo
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.

mediambient@massanes.cat


Àrea d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme i Festes

 • Sr. Jordi Feliu Salrach
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.

promocioeconomica@massanes.cat


Àrea de Cultura i Educació, Patrimoni i Equipaments municipals, Seguretat i Mobilitat

 • Sr. Daniel Rodríguez Vadillo
  Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.

cultura@massanes.cat


Regidor Sr. Pere Fernández Boix
Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.

ajuntament@massanes.cat


Regidor Sr. Jordi Baudina Viñals
Horari d’atenció el públic: prèvia concertació de cita.

ajuntament@massanes.cat