Nomenament en els òrgans col·legiats

Nomenament dels representants de la corporació en els òrgans col·legiats

Consell Comarcal de La Selva: L’Alcalde Joan Pou Lucea


Ple de la Mancomunitat intermunicipal Verge dels Socors: Francesc Gómez Ridorsa


Consell Rector de la Junta de Compensació de Sant Roc: L’alcalde Joan Pou Lucea


Comissió de Liquidació la Junta de Compensació de Riuclar: L’alcalde Joan Pou Lucea


Consell Escolar del CEIP Alzines Balladores: Francesc Gómez Ridorsa


Consorci Localret: Tania Moyano Torres


Associació de Turisme La Selva, Comarca de l’Aigua: Jordi Feliu Salrach


Consell Escolar IES Vescomtat de Cabrera: Francesc Gómez Ridorsa


Associació de Municipis per la Independència (AMI): L’Alcalde Joan Pou Lucea


Associació de Defensa Forestal (ADF): Salvador Almellones Pelayo