Nomenament tinents d’alcalde

  • Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Francesc Gómez Ridorsa
  • Segon Tinent d’Alcalde, Sra . Tania Moyano Torres
  • Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Salvador Almellones Pelayo
  • Quart Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Feliu Salrach