Nomenament tinents d’alcalde

  • Primer Tinent d’Alcalde, Sra. Tania Moyano Torres
  • Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Salvador Almellones Pelayo
  • Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Feliu Salrach