Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles: informació d’interès per a la ciutadania

A partir de l’1 de maig es podrà consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica.

Trobareu la informació general relacionada amb l’impost a atc.gencat.cat/impostco2.