Cultura selvatana

El passat dia 10 de juny es va celebrar de manera telemàtica una reunió dels regidors de l’àrea de cultura de la comarca de la Selva. El Consell Comarcal de la Selva va presentar el nou programa comarcal per l’impuls integral de la cultura pels propers anys.

Va ser el conseller de cultura Pere Fernández el que va presentar aquest nou programa que servirà per consolidar el model de la iniciativa SelvaCultura. SelvaCultura és un portal de promoció de l’activitat cultural de la nostra comarca. Es dedica a difondre activitats de caràcter professional que han sigut organitzades per Ajuntaments, entitats o empreses del sector. El seu objectiu, doncs, és impulsar l’activitat artística, fomentar el consum de cultura i atraure a nous públics per la cultura dels municipis que conformen la comarca. 

Aquest any 2021 s’inicia una nova línia de treball per donar valor a la cultura popular selvatana. El sector compta amb nombroses entitats que treballen al voltant de les festes populars i tradicionals de la comarca. 

Des del Consell Comarcal es vol treballar al costat dels municipis i posar en valor l’acció cultural de cada un d’ells. Fernández va recalcar que és necessària la implicació de tots els ajuntaments perquè la cultura segueixi com a motor de desenvolupament dels municipis de la comarca.

Els regidors van coincidir en la necessitat de treballar amb el Consell Comarcal per millorar el finançament de cultura i en què cal treballar en projectes conjunts i coordinats.