Comunicació per la ciutadania amb aus de corral

Recordem a tots els massanencs i massanenques que mantenen aus de corral per autoconsum que cal comunicar aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC (Oficina Comarcal de la Selva, C/ del Doctor Robert, 2 baixos A de Santa Coloma de Farners (972 84 06 52) http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/adreces-telefons/oficines-comarcals/girona/selva/).

Actualment s’han detectat diversos focus del virus d’IAAP H5N1 en el conjunt del territori. Cal extremar les mesures de bioseguretat i ser conscients dels símptomes de la Influença Aviària en cas d’aparició en les nostres aus:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%
  • Disminució de la posta superior al 5% durant més de dos dies consecutius
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana sense causa justificada
  • Signes clínics o lesions post mortem sospitosos d’influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea…)

Podeu trobar tota la informació aquí.