Inventari de camins municipals de Massanes

Massanes ja compta amb un inventari dels camins municipals. Podeu consultar cada un dels camins que conformen Massanes des de la mateixa seu electrònica. 

L’inventari ha estat realitzat per Xavier Campillo i Besses, Doctor en Geografia i Pèrit especialitzat en camins, servituds de pas i termenals.