Reobertura de les instal·lacions municipals

Us informem que a partir del dia 2 de novembre les instal·lacions i locals socials municipals reobriran a l’ús públic.
Per poder utilitzar-les s’ha de presentar una sol·licitud específica de cessió d’instal·lacions (ja sigui via telemàtica, a través del web, o presencialment, demanant cita prèvia al telèfon o al correu electrònic de l’Ajuntament) i s’haurà de liquidar la taxa corresponent d’acord amb les ordenances fiscals.
Es podran utilitzar mantenint les mesures bàsiques de protecció individual i col·lectiva (mascareta, higiene i espais oberts/ventilats), seguint les indicacions del PROCICAT.