Subvenció pel manteniment de franges perimetrals de prevenció