Edictes BOP

Exercici: 2023 Bop: 25-0 Edicte: 707 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del Reglament de Gestió Col·laborativa del Local Social 1 d'Octubre del municipi de Massanes
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7970 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022 suplement de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4894 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5154 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5493 AJUNTAMENT DE MASSANES - Informació pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Massanes
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5520 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Modificació del calendari fiscal dels Ajuntaments de Massanes, de Vilobí d'Onyar i d'Osor
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5895 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments de Maçanet de la Selva, Massanes i Osor, per al desenvolupament del projecte "Els camins de la història a la comarca de la Selva"
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6755 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva i la seva addenda
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7114 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit núm. 3/2022 de suplement de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8002 AJUNTAMENT DE MASSANES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència per a la legalització d'obres a la granja Can Marquès
Exercici: 2023 Bop: 20-0 Edicte: 493 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'Ordenança relativa a la gestió dels residus de la construcció
Exercici: 2022 Bop: 194-0 Edicte: 8774 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 195-0 Edicte: 8823 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del projecte de pavimentació del camí de Massanes al nucli urbà de Riuclar dins del municipi
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10496 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10567 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'Ordenança de gestió dels residus de la construcció
Exercici: 2022 Bop: 232-0 Edicte: 10490 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 234-0 Edicte: 10608 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Reglament de gestió col·laborativa del Local Social 1 Octubre
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10963 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del projecte de pavimentació del camí de Massanes a la Urbanització Riuclar
Exercici: 2023 Bop: 10-0 Edicte: 111 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4179 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022