Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8002 AJUNTAMENT DE MASSANES - Informació pública de sol·licitud d'una llicència per a la legalització d'obres a la granja Can Marquès
Exercici: 2022 Bop: 75-0 Edicte: 3034 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 19-0 Edicte: 414 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació de l'oferta pública ocupació 2022
Exercici: 2022 Bop: 29-0 Edicte: 984 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició per a la provisió de 2 places vacants a la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1356 AJUNTAMENT DE MASSANES - Convocatòria per a la provisió de la vacant de jutge/essa de pau titular
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 1992 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Addenda al Conveni marc per a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats del municipi de Massanes per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2235 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Massanes, pel qual s'articula l'encàrrec de gestió per l'assistència i assessorament tècnic en arquitectura i urbanisme
Exercici: 2022 Bop: 62-0 Edicte: 2310 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils, Massanes, Maçanet de la Selva, Riells i Viabrea, i Vidreres, per al projecte de Desenvolupament Comunitari amb el Consell Comarcal de la Selva per a l'any 2022
Exercici: 2022 Bop: 70-0 Edicte: 2759 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4
Exercici: 2022 Bop: 81-0 Edicte: 3318 AJUNTAMENT DE MASSANES - Informació pública de l'expedient de denominació de carrers i espais públics de la Urbanització Sant Roc
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 7970 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022 suplement de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4179 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 108-0 Edicte: 4894 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 111-0 Edicte: 5154 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5493 AJUNTAMENT DE MASSANES - Informació pública del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM) de Massanes
Exercici: 2022 Bop: 118-0 Edicte: 5520 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Modificació del calendari fiscal dels Ajuntaments de Massanes, de Vilobí d'Onyar i d'Osor
Exercici: 2022 Bop: 125-0 Edicte: 5895 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments de Maçanet de la Selva, Massanes i Osor, per al desenvolupament del projecte "Els camins de la història a la comarca de la Selva"
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6755 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de delegació de les competències de tractament dels residus municipals entre l'Ajuntament de Massanes i el Consell Comarcal de la Selva i la seva addenda
Exercici: 2022 Bop: 151-0 Edicte: 7114 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit núm. 3/2022 de suplement de crèdit
Exercici: 2022 Bop: 13-0 Edicte: 153 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del conveni de col·laboració interadministrativa regulador de l'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Massanes per a l'execució del servei de suport als ajuntaments en la gestió del patrimoni documental municipal, en l'administració electrònica i preservació digital i en la transparència i accés a la informació als municipis de menys de 10.000 habitants de la comarca la Selva - Servei PREST. Any 2022