Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6369 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Calendari de cobrança del municipi de Massanes
Exercici: 2020 Bop: 247-0 Edicte: 9704 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5610 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries a la urbanització de Sant Roc
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6450 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6937 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del Projecte de reconstrucció del pas llis
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7040 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d'incendis, de les parcel·les interiors i zones verdes del terme municipal de Massanes
Exercici: 2020 Bop: 197-0 Edicte: 7130 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 231-0 Edicte: 8815 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del projecte constructiu del nou sistema d'abastament d'aigua potable (ETAP) al polígon industrial
Exercici: 2020 Bop: 239-0 Edicte: 9256 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'inventari de camins municipals
Exercici: 2021 Bop: 16-0 Edicte: 311 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Acceptació de la delegació de l'Ajuntament de Massanes de la gestió tributària i la recaptació voluntària de la taxa pel servei de proveïment domiciliari d'aigua potable del municipi de Massanes al Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5605 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva d'un projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 545 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 76-0 Edicte: 3117 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació del Pla de desplegament de la xarxa de comunicacions per a la fibra òptica a Massanes
Exercici: 2021 Bop: 78-0 Edicte: 3331 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial d'un projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa i d'una xarxa de calor
Exercici: 2021 Bop: 101-0 Edicte: 4382 AJUNTAMENT DE MASSANES - Contractació urgent d'una auxiliar administrativa en règim laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 5002 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'inventari de camins i resposta a les al·legacions presentades
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5138 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública d'un expedient de baixa d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5252 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Reglament de funcionament de la comissió participativa de festes de Massanes
Exercici: 2020 Bop: 153-0 Edicte: 5581 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient extrajudicial de crèdit número 3/2020