Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 62 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8483 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Reglament d'ús de l'arxiu municipal
Exercici: 2021 Bop: 114-0 Edicte: 5138 AJUNTAMENT DE MASSANES - Exposició pública d'un expedient de baixa d'obligacions reconegudes d'exercicis tancats
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5252 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del Reglament de funcionament de la comissió participativa de festes de Massanes
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5605 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva d'un projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa
Exercici: 2021 Bop: 141-0 Edicte: 6369 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Calendari de cobrança del municipi de Massanes
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8348 AJUNTAMENT DE MASSANES - Convocatòria de la vacant de jutge/essa de pau substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8360 AJUNTAMENT DE MASSANES - Delegació de signatura de la Secretaria Intervenció municipal
Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8379 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 204-0 Edicte: 8709 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del Reglament de la comissió de participació de festes
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10816 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva del Reglament d'ús de l'arxiu municipal
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8903 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Santa Coloma de Farners, Riudarenes, Sils, Massanes, Maçanet de la Selva i Riells i Viabrea, pel projecte de Desenvolupament Comunitari amb el Consell Comarcal de la Selva
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8986 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9366 AJUNTAMENT DE MASSANES - Contractacions urgents de personal laboral
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9367 AJUNTAMENT DE MASSANES - Modificació de l'organització i delegació de competències als regidors (modificació 1 - cartipàs municipal)
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9411 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA - Aprovació del Conveni entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Massanes per a la gestió dels convenis de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i els SIGs Ecoembes i Ecovidrio
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9666 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 5/2021
Exercici: 2021 Bop: 233-0 Edicte: 10054 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació inicial del pressupost municipal, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 245-0 Edicte: 10815 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 5002 AJUNTAMENT DE MASSANES - Aprovació definitiva de l'inventari de camins i resposta a les al·legacions presentades