Promocions variables

Benestar social

3 març 2022
La tarifa social del cànon de l’aigua és una bonificació que s’aplica al cànon de l’aigua, per tal de reduir el seu valor. D’aqu
1 març 2022
La Taula del Benestar i Comunitat a Massanes és un espai de trobada obert a la participació on es reuneixen tècniques de diferents àmbit