La teva administració

101

Instància Genèrica

102

Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

103

Queixes / suggeriments / incidències

Documents personals

201

Alta o canvi de domicili

202

Alta o canvi domicili de residència

203

Alta o canvi de domicili per omissió

205

Volant d'empadronament actual

206

Volant d'empadronament històric

207

Volant de convivència actual

208

Volant de convivència històrica

Família i serveis socials

301 Inscripció a escoles bressol municipals

Habitatge i via pública

403

Retirada de mobles i andròmines al carrer

404

Recollida de contenidors de recollida selectiva

405

Comunicació d'obres menors

409

Llicència d'obres

410

Llicència de primera ocupació

411

Llicència de gual i contra gual

415

Certificat de qualificació urbanística

Trànsit, vehicles i transport

601

Retirada de vehicles de la via pública

Medi ambient i animals domèstics

701

Denúncia de disciplina ambiental

Cultura, esports i lleure

801

Inscripció d'activitats esportives i de lleure

802

Ús d'equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure

Guia d'entitats

901

Subvencions a entitats